HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN NHÀ MÁY GOLDEN

HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN NHÀ MÁY GOLDEN

14/12/2020
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Golden
Vị trí: Đồng Nai
Loại máy: Máy ép bùn khung bản
Năm thực hiện: 2015
HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN TẠI NHÀ MÁY MẠ KẼM VINGAL

HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN TẠI NHÀ MÁY MẠ KẼM VINGAL

14/12/2020
Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Mạ Kẽm Công Nghiệp Vingal - Vnsteel
Vị trí: Đồng Nai
Loại máy: Máy ép bùn khung bản
Năm...
HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN NHÀ MÁY NHÔM ALANMI

HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN NHÀ MÁY NHÔM ALANMI

14/12/2020
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nhôm Alanmi
Vị trí: Đồng Nai
Loại máy: Máy ép bùn khung bản
Năm thực hiện: 2017
HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN NHÀ MÁY TÔN ĐẠI THIÊN LỘC

HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN NHÀ MÁY TÔN ĐẠI THIÊN LỘC

14/12/2020
Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Tôn Đại Thiên Lộc
Vị trí: Bình Dương
Loại máy: Máy ép bùn khung bản
Năm thực hiện...
© Copyright 2017 daidongtienphat.com.