Bài viết liên quan

HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN

09/01/2021
Chủ đầu tư: Trung tâm nước sạch và Môi trường nông thôn Bình Thuận
Vị trí: Bình Thuận
Loại máy: Máy ép bùn khung bản
Năm thực hiện: 2019
HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG

HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG

07/12/2020
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần nước sạch Hải Dương
Vị trí: Hải Dương
Loại máy: Máy ép bùn khung bản
Năm thực hiện: 2020
© Copyright 2017 daidongtienphat.com.