TẤM LỌC KHUNG BẢN SIZE 630 X 630 MM

TẤM LỌC KHUNG BẢN SIZE 630 X 630 MM

Tấm lọc khung bản kích thước 630 x 630 mm được ứng dụng cho máy ép bùn khung bản model 630 x 630 mm, tấm...
© Copyright 2017 daidongtienphat.com.